สหภาพแรงงานฯ TOT ออกโรงชี้แจงสมาชิกและประชาชนผ่าน Facebook Live

  วันที่ 20 กค.61 สร.ทีโอที องค์กรสมาชิกของ สรส. โดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯทีโอที  ออกโรงชี้แจงความคืบหน้าและตอบข้อซักถามให้กับสมาชิกและประชาชน โดยใช้สื่อโซเชียลมิเดีย Facebook Live ในกรณีการเคลื่อนไหวต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงองค์กร TOT  ถือเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

ที่มา:https://www.facebook.com/100001250592299/videos/1927284993989835/hc_ref=ARQW_pT22Pch6g0qOgOuqRzVNibf4xKvAyq8_VCxMeCPtgiq6G689rpQNNFdwFC5pII